Videregående statistik - for markedsføring og salg

Denne bog udkom på Hans Reitzels forlag i 2013 og henvender sig til valgfaget statistik på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Her er et link til et Excel-ark, der indeholder de anvendte data i bogens eksempler.

Nedenfor er der links til videoer (hosted på YouTube) og PowerPoints, der beskriver, hvorledes man anvender KeHaTools til at gennemregne eksemplerne i bogen. (Det er ikke alle kapitlerne, hvor dette er relevant!)

(Hvis videoen ikke åbner, på prøv at åbne den på et nyt faneblad!)

Kapitel Video PowerPoint
1. Beskrivende statistik II Kapitel 1 Kapitel 1
2. Skalering og indekstal Kapitel 2 Kapitel 2
3. Variansanalyse Kapitel 3 Kapitel 3
4. Bivariate data og korrelation Kapitel 4 Kapitel 4
5. Simpel lineær regression Kapitel 5 Kapitel5
6. Multipel lineær regression Kapitel 6 Kapitel 6
7. Videregående sandsynlighedsteori    
8. Stokastiske variable    
9. Diskrete fordelinger Kapitel 9 - del 1 Kapitel 9
  Kapitel 9 - del 2  
10. Kontinuerte fordelinger og normalfordelingen Kapitel 10 Kapitel 10

Sidst opdateret af KH: 30-06-2014