Eksamensopgaver i statistik

Her findes en række eksamensopgaver i statistik, fra valgfaget Statistik på markedsføringsøkonom-uddannelse, fra faget Statistik på Akademi-uddannelsen, og fra den nu hedengangne markedsøkonomuddannelse.
(Pensum på de tre uddannelser er stort set identiske - dog har akademiuddannelsen variansanalyse med i pensum, hvilket ikke er på de to andre. De ældste markedsøkonomuddannelse-opgaver er nok lige lovligt svære set med nutidens standard).

Der findes også statistikopgaver i eksamensopgaverne for 1. årsprøve på Finansøkonomuddannelsen.

De vejledende løsninger, når de findes, er udviklet i programmet KeHaTools. Alle forbehold for fejl mv. tages.

Alle opgaver og løsninger er i Word-format, men er for nemheds skyld pakket sammen i en zip-fil, som man bør pakke ud først før brug.
 

Statistik på markedsføringsøkonom-uddannelsen
Valgfag, gl. ordning (2001-2008)
Valgfag, ny ordning (2009-)
Eksempler på opgavesæt til valgfaget (2009-)
Grundlæggende statistik (1. semester) (2008-)
Eksempler på opgavesæt til 1. semester (med løsninger)
 
Assignments for the optional course (2001-2008)
Basic statistics (1. semester) (2008-)
Examples of exam assignments for basic statistics (with solutions)
 
1. årsprøve på Finansøkonom-uddannelsen
Eksamenssæt (med løsninger til statistik-opgaverne)
Exam assignments (with solutions for the statistics)
 
Faget statistik på Akademiuddannelsen
Eksamenssæt
 
Faget Statistik på markedsøkonomuddannelsen
Eksamenssæt
Exam assignments
 

Sidst opdateret af KH: 15-08-2009