Grundlæggende statistik - for markedsføring og salg

Denne bog udkom på Hans Reitzels forlag i 2013 og henvender sig til faget statistik (obligatorisk) på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Her er et link til et Excel-ark, der indeholder de anvendte data i bogens eksempler.

Nedenfor er der links til videoer (hosted på YouTube) og PowerPoints, der beskriver, hvorledes man anvender KeHaTools til at gennemregne eksemplerne i bogen. (Det er ikke alle kapitlerne, hvor dette er relevant!)

(Hvis videoen ikke åbner, på prøv at åbne den på et nyt faneblad!)

Kapitel Video PowerPoint
1. Beskrivende statistik Kapitel 1 Kapitel 1
2. Indlendende sandsynlighedsteori Kapitel 2 Kapitel 2
3. Konfidensintervaller I Kapitel 3 Kapitel 3
4. Konfidensintervaller II Kapitel 4 Kapitel 4
5. Hypotesetest    
6. Hypotesetest for populationsparametre Kapitel 6 Kapitel 6
7. Behandling af spørgeskemaer Kapitel 7 Kapitel 7
8. Goodness-of-fit-test Kapitel 8 Kapitel 8
9. Stikprøveudvælgelse Kapitel 9 Kapitel 9

Sidst opdateret af KH: 30-06-2014