Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser

Denne bog udkom på Hans Reitzels forlag i 2013 og henvender sig til faget statistik (obligatorisk og valgfag) på de finansielle uddannelser: Finansøkonom, Finansbachelor og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Her er et link til et Excel-ark, der indeholder de anvendte data i bogens eksempler.

Nedenfor er der links til videoer (hosted på YouTube) og PowerPoints, der beskriver, hvorledes man anvender KeHaTools til at gennemregne eksemplerne i bogen. (Dette er ikke relevant for kapitlerne 2, 5, 16 og 17, hvorfor der ikke er videoer eller PowerPoints).

(Hvis videoen ikke åbner, på prøv at åbne den på et nyt faneblad!)

Kapitel Video PowerPoint
1. Beskrivende statistik Kapitel 1 Kapitel 1
2. Indlendende sandsynlighedsteori    
3. Konfidensintervaller I Kapitel 3 Kapitel 3
4. Konfidensintervaller II Kapitel 4 Kapitel 4
5. Hypotesetest    
6. Hypotesetest for populationsparametre Kapitel 6 Kapitel 6
7. Behandling af spørgeskemaer Kapitel 7 Kapitel 7
8. Goodness-of-fit-test Kapitel 8 Kapitel 8
9. Stikprøveudvælgelse Kapitel 9 Kapitel 9
10. Beskrivende statistik II Kapitel 10 Kapitel 10
11. Skalering og indekstal Kapitel 11 Kapitel 11
12. Bivariate data og korrelation Kapitel 12 Kapitel 12
13. Variansanalyse Kapitel 13 Kapitel 13
14. Simpel lineær regression Kapitel 14 Kapitel 14
15. Multipel lineær regression Kapitel 15 Kapitel 15
16. Videregående sandsynlighedsteori    
17. Stokastiske variable    
18. Diskrete fordelinger Kapitel 18 - del 1 Kapitel 18
  Kapitel 18 - del 2  
19. Kontinuerte fordelinger og normalfordelingen Kapitel 19 Kapitel 19

Sidst opdateret af KH: 03-03-2015